Petex - Usługi Proszę wypełnić formularz z wybranymi odpowiednio rodzajami zapytania.
Następnie proszę go wydrukować
i wysłać na adres Petex - Usługi sp. z o.o. ul. Przybyły 1/2, 43-300 Bielsko-Biała
lub przesłać faksem na nr (+48) 33 812 34 31
albo przesłać mailem (jako PDF) na adres biuro@uslugi.p-x.pl
Niezwołocznie przekażemy spersonalizowaną, dokładną ofertę zgodnie z podanymi w ankiecie parametrami.
Dane kontaktowe Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres mailowy
Adres (opcjonalnie)
Wybierz rodzaj zapytania:
KADRY / PŁACE
Rodzaj obsługi
Stan zatrudnienia - średnia liczba zatrudnionych
(podaj 0 gdy nie występuje)
Umowy stałe
Umowy tymczasowe
Umowy cywilnoprawne
Powołania lub inne
System wynagradzania na podstawie
System wynagradzania prosty (do 5 składników na liście np. płaca zasadnicza, premia, nagroda)
Średnia ilość dat wypłat w miesiącu
Rodzaj systemu rejestracji czasu pracy
Obsługa składników pozapłacowych np. rozliczenie PKZP, ZFŚS, sporządzanie wypłat dla emerytów lub dzieci pracowników np. zapomogi, nagrody za wyniki w nauce Rozliczanie PKZP
ZFŚS
Z innych tytułów
Sprawozdawczość wewnętrzna
System wymiany danych z naszą firmą
Interfejsy do i od systemów zewnętrznych
Sprawozdawczość w językach obcych
Obsługa PFRON
KSIĘGA HANDLOWA
Forma organizacyjna
Zakres prowadzonej działalności
Płatnik podatku VAT
Sposób rozliczania VAT
Ilość dokumentów sprzedaży krajowej (średnio miesięcznie)
Ilość dokumentów sprzedaży zagranicznej (średnio miesięcznie)
Ilość kas fiskalnych
Ilość dokumentów zakupu krajowego (średni miesięcznie)
Ilość dokumentów zakupu zagranicznego (średnio miesięcznie)
Ilość środków trwałycb, wartości niematerialnych i prawnych oraz licencji handlowych
Liczba wyciągów bankowych w miesiącu dla poszczególnych rachunków bankowych w PLN
(podaj 0 gdy nie występuje)
1.
2.
3.
4.
5 i więcej
Liczba przelewów bankowych (średnio miesięcznie)
Liczba wyciągów bankowych w miesiącu dla poszczególnych rachunków bankowych w walucie
(podaj 0 gdy nie występuje)
1.
2.
3.
4.
5 i więcej
Liczba raportów kasowych w miesiącu
Liczba transakcji w raportach kasowych (średnio miesięcznie)
Liczba dokumentów PK (średnio miesięcznie)
Inne nie wymienione powyżej dokumenty ksiegowe lub dodatkowe wymogi dotyczące ewidencji (np. ilość delegacji, skomplikowane rozliczenia z pracownikami)
Dodatkowo sporządzane sprawozdania GUS
Bank
Inne
KPiR / RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Zakres prowadzonej działalności
Rodzaj prowadzonej działalności
Płatnik podatku VAT
Sposób rozliczania VAT
Ilość dokumentów sprzedaży (średnio miesięcznie)
Ilość kas fiskalnych
Ilość dokumentów zakupu (średnio miesięcznie)
Ilość rachunków bankowych
Ewidencja przebiegu pojazdu
Inne nie wymienione powyżej dokumenty ksiegowe lub dodatkowe wymogi dotyczące ewidencji (np. ilość delegacji, polis)
Dodatkowo sporządzane sprawozdania GUS
Bank
Inne