Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

Program eDek stanowi doskonałe narzędzie pracy, znacznie ułatwiające codzienne zmagania z formularzami podatkowymi, poprzez uproszczenie wypełniania, poprawiania, korygowania deklaracji podatkowych - a w szczególności wysyłania ich drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje.

Program został zaprojektowany tak, aby umożliwić efektywne zarządzanie bazą wielu deklaracji:

 1. przyporządkowywanie deklaracji podmiotom,
 2. przechowywanie danych w bazie danych,
 3. możliwość pracy wielostanowiskowej,
 4. kreator elektronicznego wysyłania wielu deklaracji jednocześnie i pobierania potwierdzeń,
 5. import i wysyłka deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych

Program przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mają do czynienia z wypełnianiem deklaracji podatkowych. Są to przede wszystkim:

 • biura i kancelarie podatkowe,
 • Doradcy Podatkowi,
 • firmy zajmujące się usługowym prowadzeniem księgowości,
 • osoby pomagające innym wypełniać formularze rozliczeń rocznych,
 • i wszyscy inni, którzy mają dość ręcznego wypełniania tychże.

Program eDek oferuje następujące funkcje:

 • wypełnianie wielu typów deklaracji podatkowych,
 • importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych z podziałem na podmioty,
 • wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz odbieranie poświadczeń odbioru,
 • drukowanie na czystych kartkach papieru, a także na gotowych formularzach,
 • wypełnianie i drukowanie poleceń przelewów bankowych,
 • tworzenie kopii i korekt istniejących deklaracji.
 • przeszukiwanie deklaracji w oparciu o różne kryteria,
 • grupowanie deklaracji w oparciu o podmiot, dla którego deklaracja została sporządzona,
 • przechowywanie listy podmiotów wraz z informacjami rejestrowymi, co znacznie skraca czas wypełniania nowych deklaracji,

Program umożliwia składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego oraz wysłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje. Program także pozwala na pobieranie urzędowych poświadczeń odbioru. Wbudowany kreator wysyłki pozwala na jednoczesne wysłanie wielu deklaracji, co upraszcza obsługę i skraca czas całej procedury. W bieżącej wersji program pozwala na wysyłanie drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje ponad 80-ciu typów deklaracji podatkowych. Program umożliwia wczytanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych i zapisanych w formie plików XML. Ułatwia to kreator pozwalający jednorazowo wczytać deklaracje z wielu plików. Deklaracje są automatycznie weryfikowane i mogą zostać przekazane do wysłania. Program na podstawie danych zawartych w deklaracjach, przyporządkowuje je zarejestrowanym w programie podmiotom. Kreator importu może także automatycznie rejestrować nowe podmioty. Program umożliwia wypełnianie większości formularzy podatkowych. W kolejnych wersjach programu poszerzony zostanie asortyment formularzy o nowe, a także, zgodnie z ukazującymi się przepisami, aktualizowane są te już obsługiwane. Dostępne są formularze w różnych wersjach w zależności od okresu, którego deklaracja dotyczy. Umożliwia to sporządzanie korekt deklaracji za przeszłe okresy.

Struktura programu jest czytelna i przejrzysta, a obsługa intuicyjna i łatwa. Programu praktycznie można używać od pierwszej chwili - nie wymaga wdrażania, ani czasochłonnych szkoleń.

Ponadto program pozwala na:

 • wykorzystanie profesjonalnej bazy danych, jaką jest Microsoft SQL Server 2005/2008,
 • pracę w sieci w trybie wielostanowiskowym,
 • eksport i import formularzy w formacie XML, zgodnym ze specyfikacja systemu e-Deklaracje,
 • automatyczna aktualizacja programu,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.

Polecamy również zakup i wdrożenie programu FreDek służącego do masowej obróbki, drukowania lub wysyłki deklaracji (PIT-8C, PIT-11, PIT-40) dla podatników, oraz mogącego służyć (opcja) do przygotowania danych z oprogramowania płacowego zamawiającego wczytywanych do programu eDek.

Program eDek można wypróbować przed zakupem, pobierając wersję demonstracyjną.

ZAMÓWIENIE PROGRAMU

Cennik programu eDek
 1. licencja na roczną aktualizację programu eDek cena pierwszy rok: 399 zł,
  każdy następny rok 249 zł,
 2. instalacja programu eDek w wersji podstawowej (DBF), cena: 72 zł,
 3. instalacja Microsoft SQL Server 2005/2008 Express Edition dla programu eDek w tej wersji:
  cena od 144 zł,
 4. szkolenie w zakresie obsługi programu eDek: 72 zł/godz
  (przewidywany czas trwania szkolenia 2 godz.).

Program można zamówić w naszej firmie pisząc na adres: biuro@uslugi.p-x.pl lub telefonicznie 33 812 34 31.
 

Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.