Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

DOKUMENTACJA

  Poniższy przykład zapisów regulaminu obejmuje najczęsciej występujacy zestaw dokumentacji dla obsługi płacowej. Rzeczywisty stosowany w konkretnym przedsiębiorstwie jest ustalany w formie regulaminu organizacyjnego stanowiącego integralny załącznik do umowy.

 • zgodna z regulaminem wynagradzania lista płac
  Dla listy miesięcznej PETEX wykona:
  • imienną listę płac w specjalnym papierze utajniającym zarobki z przeznaczeniem dla pracowników,
  • imienną listę płac z przeznaczeniem do archiwum działu księgowego,
  • sumariusz zarobkowy specyfikujący rodzaj użytych składników wynagrodzeń oraz kwoty im przyporządkowane.
  • na podstawie zatwierdzonej listy płac PETEX wykona imienne zestawienie kwot do przekazania na rachunki osobiste pracowników w czasie gwarantującym terminowe dokonanie płatności
  dokumenty finansowe regulujące zobowiązania Klienta wobec pracowników i Urzędów PIT-11, PIT-8B, PIT-40
 • dokumenty sprawozdawcze Klienta dla Urzędów i Instytucji państwowych
  • PIT-4, PIT-11, PIT-8B,
  • ZUS-S-9, ZUS-ZUA, ZUS-DRA, ZUS-RCA i inne ZUS
 • wewnętrzne dokumenty sprawozdawcze i analityczne
  • archiwalny egzemplarz listy płac scalający wszystkie listy płac zaliczone do miesiąca rozliczeniowego,
  • sumariusz zarobkowy wraz z wydrukiem zbiorczego uzgodnienia miesięcznej kartoteki dochodowej pracowników Klienta, obejmujące wszystkie listy płac zaliczone do miesiąca rozliczeniowego,
  • Zestawienie kwot przekazanych na rachunki osobiste pracowników w ciągu miesiąca rozliczeniowego,
  • rozdzielnik kosztowy funduszu płac wraz z narzutami,
  • imienny wykaz-uzgodnienie potrąceń i sald dla aktywnych kartotek pożyczkowych i składkowych.imienny wykaz-uzgodnienie potrąceń i sald dla aktywnych kartotek pożyczkowych i składkowych.

  Na podstawie zawartej z klientem umowy nasza firma założy i będzie odpowiednio chroniła archiwum dokumentów dostarczanych przez Klienta. Możemy także zagwarantować, że będziemy również utrzymywać elektroniczne archiwum, przetwarzanych przez siebie baz danych obsługiwanego Klienta.


Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.